Close

Teknolojik Sınıflar

Akıllı Tahta, son birkaç yıldır ismi duyulan ve eğitim-öğretimde kullanılmaya başlanan bir ders aracıdır. Akıllı tahta kombinasyonu; bir bilgisayar, interaktif bir tahta, interaktif bir kalem, bir projeksiyon cihazı (yansıtıcı) ve yazılımlardan oluşmaktadır. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı tahta sistemleri de gelişti yerini Aktif Panele bıraktı. Aktif Panel akıllı tahta sisteminde olduğu gibi projeksiyona, ayrı bir bilgisayar kasasına veya özel bir kaleme ihtiyaç duymuyan tüm bilgisayar sistemini içinde barındıran dokunmatik ekran özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü plazma TV sistemleridir.
Biz Oluşum Eğitim kurumları olarak öğrencilerimizin en yüksek teknolojiden yararlanmalarını sağlamak için tüm dersliklerimizi Aktif Panel sistemleri ile değiştirdik.
Akıllı tahta sistemi eğitim-öğretimde görselliğin arttırılmasında daha başarılı ve kalıcı bir öğretim oluşturulmasında büyük pay sahibi, çağımızın en önemli eğitim teknolojisi aracıdır.
Akıllı tahta ile;
• Daha ETKİLEYİCİ
• Daha İLGİ ÇEKİCİ
• Daha YARATICI
• Daha HEYECAN VERİCİ dersler işlenir.
Öğretmen ve grup etkileşimini destekler. Öğrencileri yaratıcı düşünmeyi teşvik eder. Öğretmeni bilgisayar odaklı olmaktan kurtarır, böylelikle fiziksel olarak fikir ve eylemlerle katkıda tüm sınıf derse aktif katılabilir. Derslerin güçlü ve kalıcı etki yaratmasına yardımcı olur.
Renk, ses, sürükle-bırak etkinlikleri ile öğrencilerin derslerde
• İLGİLİ
• DİKKATLİ
• MOTİVE olması sağlanır.

Avantajları
• Akıllı tahta bilgisayarın başında durmadan yazı tahtası üzerinden bilgisayarın bütün özelliklerini kullanma imkanı verir.
• Bilgisayar ortamındaki her türlü görseli, eğitim materyali olarak kullanır.
• Zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.
• Öğrencinin derse katılımını teşvik eder.
• Eğitimde görselliği geniş ölçüde kullanır.
• Kaliteli öğrenim sağlar.
• En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur.
• Teknolojiyi kullanan kurum, imajını güçlendirir.
• Sınıf ve okul başarı düzeyini arttırır.
• Sınıf ortamında yapılamayacak deneyler interaktif olarak yapılabilir.

Öğrenci Açısından…
• Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar.
• Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.
• Her öğrenciye, kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılığı verir.
• Kendine güveni arttırır.
• Problem çözme ve dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir.
• Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar.
• Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır.
• Önceki çözümleri araştırıp, bunları yeni bir çözüm için kullanabilme yeteneğini geliştirme ve yeni çözüm bulmasını sağlar.
• Matematik ve dil yeteneğini geliştirir.
• Paylaşım duygusunu geliştirir.
• Daha çok bilgiye ulaşma imkanı verir.
• Dersler kayıt edilebildiği için kaçırılan ders veya konulara ulaşabilir.