Close

Eğitim Felsefemiz

Biz Oluşum Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerin eğitim sonrası yaşamlarında kendilerine gerekli tüm özellikleri kazanarak, eksiksiz ve ayrıcalıklı bireyler olarak yetişmelerine inanıyoruz.
Öğrencilerimizin eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme becerisi geliştirmelerini, akademik ve kişisel bağlamda tüm potansiyellerini kullanabilmelerini, Çevreci ve doğaya saygılı olmalarını, Farklı kültürlere saygı duymalarını, dünyaya ve Türkiye’ye karşı hizmet ve sorumluluk duygusu içinde olmalarını, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, Cumhuriyet ve Demokrasi yolundan ilerleyen, araştırma temelli, yaşam boyu öğrenmenin önemine inanan, motivasyonu yüksek bireyler olmaları önceliklerimizdir.