Close

Eğitim Felsefemiz

Biz Oluşum Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerin eğitim sonrası yaşamlarında kendilerine gerekli tüm özellikleri kazanarak, eksiksiz ve ayrıcalıklı bireyler olarak yetişmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Öğrencilerimizin eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme becerisi kazanması birincil hedefimiz.Akademik ve sosyal bağlamda tüm potansiyellerini kullanabilmelerini, çevreci ve doğaya saygılı olmalarını, farklı kültürlere saygı duymalarını, dünyaya ve Türkiye’ye karşı hizmet ve sorumluluk duygusu içinde olmalarını, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Cumhuriyet ve Demokrasi yolundan ilerleyen, araştırma temelli, yaşam boyu öğrenmenin önemine inanan, motivasyonu yüksek bireyler olmaları önceliklerimizdir.