Close

Misyonumuz


Oluşum Eğitim Kurumları ‘öz güveni sağlam, iletişimi güçlü, yaratıcı düşüncesi ve estetik anlayışı
gelişmiş ekip çalışmasına yatkın kendine kısa ve uzun vadede hedefler koyabilen, bakış açısı ‘yalnız
okul başarısı değil aynı zamanda hayat başarısıdır ’cümlesiyle yolunu ve hedefini çizmiştir.

Oluşum Eğitim Kurumları ulusal temelde ve evrensel ölçülerde hizmet veren örnek bir kurumdur.
Öğrencilerimizi yeni gelişmelere hızla uyum sağlayan zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimi yaşam
başarısına odaklı mutlu bireyler yetiştirir.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitim öğretim veren Oluşum Eğitim Kurumları, Atatürk ilke
ve devrimlerine bağlı demokratik laik cumhuriyete sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan insan
hak ve özgürlüklerine saygılı, geleneksel değerlerimiz ile barışık, milli şuur ve çevre bilincini
benimsemiş, ulusal ve uluslararası değerlerin bilincinde genç liderler yetiştirmeyi hedefler.

Geleceğin fark yaratacak liderleri olmaya hazır olan Oluşum Eğitim Kurumları öğrencileri; insan
ilişkilerini evrensel boyutlara taşıyan, sorgulayan, disiplinler arası bağlantıları kurabilen, sosyal ve
kültürel yönü güçlü analitik düşünebilen bilimsel bakış açısıyla geçmişi iyi kavrayan, bugünü
yaşayan ve geleceği planlayan niteliğe sahiptirler.

OLUŞUM EĞİTİM KURUMLARI olarak sizin hayalleriniz bizim hedefimiz olacaktır.
SAYGILARIMIZLA