Close

Oluşum Anasınıfı

Okulumuzda, eğitim programları belirtilen hedefler doğrultusunda hazırlanırken çocukların yaş ve gelişim özellikleri, her çocuğun kendine özgü gelişimsel hızı, ilgileri, gereksinimleri ve farklı öğrenme şekilleri dikkate alınır. Öğrencilerimizin gelişim ve hazır bulunuşluluk düzeyine uygun, zihinsel ve sosyal becerileri kazanmaları amacıyla gözlem, araştırma, buluş ve yaratıcılığını geliştiren çalışmalar düzenlenir. Bu çalışmalar Etkin – İşbirlikli Öğrenme ve Çoklu Zeka Kuramı esas alınarak hazırlanır. Öğrencilerimiz yapılan tüm çalışmalarda yaparak, yaşayarak öğrenme olanağı bulurlar. Bunun yanı sıra diğer tüm öğretime ait yöntem ve stratejiler gerektiği yer ve zamanda uygulanır. Etkinlik uygulamalarında esas amacımız, çocuklarda öğrenmeye ilgi ve merak uyandırmak, bilgi aktarmaktan çok; yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktır.

                           
0