Close

Tiyatro

Özel Oluşum Okullarında Tiyatro ve Drama Kulübü öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
AYRICA
Tiyatro oyunu seyretme zevk ve alışkanlığı kazandırma, Türk tiyatrosunun önemli eserlerini, yazarlarını ve önemli oyuncularını tanıtma; Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini kavratma çalışmalarının yanı sıra; öğrencilerimize:
1. Sergileyecekleri oyun aracılığı ile grup olmanın ve grup içinde görevi olan birey olmanın farkına varmalarına yardımcı olacak,
2. Akıcı, anlaşılır konuşma becerisi kazandıracak,
3. Drama yazma ve sahneleme çalışmalarıyla sanat eserindeki estetik değerleri fark edecek,
4. Yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirecek;
5. Sanat eserlerine farklı açılardan bakabilme becerisi kazandıracak;
6. Gerektiğinde senkronize hareketler yapabilme becerisi kazandıracak uygulamalar yapmaktadır.